Geschiedenis Ashanti

Hoe het allemaal begon

De Ashanti-groep, zoals we deze nu kennen, is voortgekomen uit de Impala-groep in Rijswijk. Die groep was aangesloten bij de Federatie Scouting Europa (F.S.E.), een beweging, die in de jaren zestig opkwam en die het traditionele spel van scouting vooral in Europees verband wilde beoefenen. De F.S.E. is in Nederland nooit echt groot geweest en bestond toen alleen nog maar uit de Rijswijkse groep.

Rob Leijsen en Dineke Kroes, tot dan toe nauw betrokken bij de Impala-groep in Rijswijk, wilden proberen om de Nederlandse tak van de F.S.E. weer nieuw leven in te blazen. In het voorjaar van 1982 besloten deze scoutofielen om een “eigen” groep op te richten. Nadat er voldoende vrijwilligers gevonden waren om te helpen, kwam de vraag waar dit allemaal moest gaan gebeuren.

De voorkeur ging uit naar een locatie in de buurt van Voorschoten. Leidschendam viel af, er waren genoeg scoutinggroepen. Ook Voorburg was ruim voorzien, dus moest er uitgekeken worden naar een andere vestigingsplaats. Al snel viel hun oog op Zoetermeer, want ze wilden een stadsgroep.

In Zoetermeer was voldoende betaalbare ruimte te huur, er waren maar twee andere scoutinggroepen (Impeesa & John McCormick) en er was een enorm potentieel aan leden.

26 juni 1982

Nadat er een geldschieter en een onderkomen (grote zaal in wijkcentrum Seghwaert) gevonden was werd op 26 juni 1982 de handtekening gezet onder de oprichtingsakte van onze groep. Deze plechtige gebeurtenis vond plaats op het landgoed “Beresteijn” te Voorschoten. De groep sloot zich aan bij F.S.E. en werd daardoor automatisch lid van de Conféderation Européene du Scoutisme (C.E.S.). 

Op 8 december 1982 kreeg de F.S.E. Ashanti-groep haar juridische status in de vorm van een stichtingsbestuur.

De eerste leden

Via huis-aan-huiskranten, posters en folders werd er in de wijk bekendheid gegeven aan de nieuwe groep door middel van een uitnodiging voor het bijwonen van de eerste groepsopkomst. Deze eerste opkomst werd gehouden op 8 september 1982 en er konden die avond 46 kinderen begroet worden.

 Van deze groep is een aantal nu nog actief binnen Ashanti. Vanaf dat moment werd er iedere woensdagavond van 18.00 tot 21.00 uur in twee ploegen met vier speltakken opkomst gedraaid. Na die opkomst groeide de groep in rap tempo. Al in het najaar van 1984 kon het 100e lid verwelkomd worden.

Het eerste clubhuis

In 1985 werd het plan geboren om een eigen clubhuis te zoeken. Ashanti had daarbij het geluk dat 1986 “Internationaal Jaar van de Jongeren” was. Het ministerie van W.V.C. had daar namelijk op ingespeeld door de stichting “Jongeren bouwen voor Jongeren” in het leven te roepen. Werkloze jongeren kregen gelegenheid om (in de bouw) werkervaring op te doen bij projecten voor de jeugd. In de periode 1986/1987 werd, met behulp van die stichting, ons 1e clubhuis gebouwd aan de Abrikozengaarde. Na een periode van hard werken kon het clubhuis in januari 1988 in gebruik genomen worden. Hierdoor kreeg iedere speltak zijn eigen dagdeel voor de opkomsten.

Van F.S.E. naar Scouting Nederland

Helaas bleef de F.S.E. een te kleine organisatie, waardoor er ontzettend veel energie ingestopt moest worden door de mensen van Ashanti. Uiteindelijk werd daarom besloten om de overstap naar Scouting Nederland te maken. In januari 1993 werd het F.S.E.-uniform verruild voor de kleuren van Scouting Nederland.

Ashanti bleef groeien

Ook als lid van Scouting Nederland bleef de groep groeien. Zeker ook doordat de groep in het begin van het scoutingseizoen 1999/2000 de kinderen en leiding van Scoutinggroep Iris verwelkomden. Mede door deze explosieve groei bleek het huidige clubhuis spoedig te klein om het aantal actieve leden te herbergen. Daarom werd in 1999 definitief besloten om zelf een nieuw clubhuis te gaan bouwen. Tijdens de millenniumwisseling werd pijnlijk duidelijk dat het nieuwe clubhuis niet alleen vanwege ruimtegebrek pure noodzaak was geworden. In die nacht ging het clubhuis aan de Abrikozengaarde namelijk in vlammen op. Vele herinneringen aan de geschiedenis van de groep gingen daarbij jammerlijk verloren. Gelukkig bood de familie Bentveld de groep onderdak totdat het nieuwe clubhuis in gebruik genomen kon worden.

Nieuwe clubhuis

Op 11 november 2000 is het nieuwe clubhuis aan de Prismalaan in Zoetermeer officieel geopend. Vanaf die dag vinden de opkomsten van Ashanti op die locatie plaats. 

Actieve groep

Met zo’n 300 leden verdeeld over 13 speltakken is de Ashanti-groep nog steeds een actieve scoutinggroep, waarbij veel gezamenlijke activiteiten en kampen plaatsvinden binnen de groep. Zo vierde Ashanti in 2017 het 35-jarig bestaan. 
Tevens doet Ashanti binnen de regio mee aan diverse activiteiten, waarbij door de Verkenners, Padvindsters en Scouts diverse jaarlijkse Trails en Regio Scouting Wedstrijden werden gewonnen.

Vanaf 2000 zijn met name de oudste speltakken Europa (net als in de eerste jaren van Ashanti) flink aan het ‘verkennen’. Zo waren er diverse kampen in Polen, Duitsland, België, Engeland, Schotland en is in 2007 in Engeland ‘100 jaar scouting’ gevierd met een internationaal kamp.

Ashanti blijft Ashanti!

Ondanks alle veranderingen in de wereld om ons heen, heeft de Ashanti-groep na 35 jaar nog steeds dezelfde insteek; op een hele actieve en uitdagende manier veel ondernemen, waarbij we waarde hechten aan tradities, zoals het correct dragen van het uniform en het houden aan de scoutingwet. Die mentaliteit hebben we ongetwijfeld te danken aan onze geschiedenis.