Sioniehorde Welpen

Welpen: gemengd 7 t/m 11 jaar
Opkomst: zaterdagmiddag 12.30 tot 14.30 uur

Invulling volgt later